17 februari 2009

Vi följer lagen

Puh, min del av jobbets miljölagkravförteckning avklarad.

Miljölagkravförteckningen är ett krav för det miljödiplom, som vi har förhoppning om att få i april. Förteckningen går ut på att lista paragraferna i valda kapitel av Miljöbalken och för varje paragraf skriva upp vad vi gör för konkreta åtgärder för att leva upp till den. Självklart är det vettigt att göra, men lite krystat på sina ställen. Hur lever vi till exempel upp till kravet i 2 kap 6 §, nämligen kravet att lokalisera sin verksamhet så att den ger minsta möjliga negativa miljöpåverkan? Eh... Det känns lite magstarkt att säga att vi lokaliserat vår verksamhet till en specifik fastighet i Stockholms city av miljöskäl. Fast jag drog till med att det är lätt att åka kollektivt hit. Det är det ju.

Annars handlar det mest om att skriva ner på vilka sätt vi anstränger oss för att välja miljövänliga produkter och att hushålla med resurserna och återvinna så gott det går. Och att ha koll på alla kemikalier och farligheter som vi har att göra med. (Du har väl ingen olovlig Tippex i lådan?)

Och sedan finns ju alltid 2 kap 7 § som säger att Kraven i detta kapitel gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Alltså – vi gör så gott vi kan.

Fråga: Slog det här blogginlägget rekord i miljönördighet?

1 kommentar:

Maria sa...

Ja, det gjorde det!! Men jag tycker personligen att det är lite kul med paragrafer och vad man kan läsa ut av dem! (Beroende på vem som läser). Du gör ett bra jobb! Go girl go!!!