24 mars 2009

Miljödiplom

Stor dag idag. Vi blev godkända i miljörevisionen och nu är min arbetsgivare officiell innehavare av Stockholms stads Miljödiplom.

Det är en massa grejer som vi gjort för att göra oss förtjänta av detta, men här är några:
  • 2 timmars grundläggande miljöutbildning för samtliga medarbetare
  • Nya riktlinjer för inköp med miljöfokus
  • Våra trycksaker ska kunna märkas med Svanen
  • Vi stänger av våra datorer efter arbetstid till skillnad från förut
  • Utökade möjligheter till källsortering i personalköken
  • Inköpsstopp för miljöfarliga kemikalier, alltid undersöka om det finns nedbrytbara alternativ.
  • Och mycket mer...
Inget av detta gjorde vi för ett halvår sedan.

I slutet av april träffas miljögruppen igen för att sätta upp nya mål som ska vara uppfyllda till våren 2010.

Då är jag dessutom miljösamordnare. Passa er :-)