16 april 2009

Återvinning på jobbet, äntligen!

Före och efter:


Det här är bilder från vårt personalkök. Den vänstra bilden visar hur sopberget såg ut efter en lunch senast igår. Den högra visar vår fina sopsortering som vi invigde idag. Det går om man vill :-)

Men det är klart att det inte händer av sig själv när man jobbar på en arbetsplats med över hundra anställda. Det är många inblandade i sophanteringen, och det måste funka med städfirman, det måste finnas utrymme för sortering i stora soprummet, speciell sophämtning måste handlas upp. Någon måste köpa sorteringskärl, som funkar för de olika personalköken. Personalen måste informeras och motiveras.

Hos oss kom initiativet från miljögruppen, som knöt till sig en engagerad fastighetsansvarig. Två personalkök utsågs till pilotkök, bland annat vårt kök. Vi sorterar plast, mjölkkartonger, glas, metall och pant (och kontorspapper såklart). När vi varit igång ett tag ska vi utvärdera och bestämma bästa sätt att införa källsortering i hela huset.

Kan du källsortera på jobbet?

1 kommentar:

Veronica Karlsson sa...

Snyggt!

Ja, det kan jag! Tack vare att vi såg till att vi blev grönt kontor förra året(o den som sa't hon va't, fick ju bli miljöombud på köpet). Men nu är jag lite nervös inför vad vi ska hitta på för miljöförbättrande åtgärd för att omdiplomeras i år. Du kanske får ge mig några tips!?