29 april 2009

Fisk och fransoser

Alltså Uppdrag granskning. Säga vad man vill, men de vet hur man upprör sina tittare.

Idag gav de sig på Världsnaturfondens rödlistning av fisk. Deras poäng var att eftersom östersjötorsken är rödlistad, så får det konsekvensen att svenskarna bojkottar fisken, som ändå fiskas lagligt. I Frankrike struntar man tydligen i WWF:s rekommendationer och alltså exporterar vi dit. Själva importerar vi grönlistad ishavstorsk, och kontentan blir en massa lastbilsåkande för "samma lagligt fiskade torsk".

Mitt förslag på en mer vettig vinkel på programmet:
  • Världsnaturfonden har kommit på ett pedagogiskt sätt att göra folk medvetna om vilken fisk som enligt forskningen är okej och inte okej att köpa. Det är bra.
  • Svenska folket utövar sin konsumentmakt och visar vid fiskdisken att de bryr sig om havet som ekosystem genom att bojkotta rödlistad östersjötorsk. Det är bra.
  • Fransmännen verkar inte bry sig speciellt om Östersjöns torskbestånd. Det är dåligt.
  • EU:s fiskepolitik med kvoter leder till att det är omöjligt att inte fiska upp den lagliga kvoten. Om inte jag tar den gör någon annan det och får vinsten. Det är dåligt.
  • Det finns sätt att få fiskbestånden att växa sig starka igen, och det finns sätt att utöva hållbart fiske, men de politiska kraven är väldigt tandlösa. Det är dåligt.
Det finns inget som tvingar fransmännen att importera och äta upp östersjötorsken. Vinkeln borde väl snarare vara att ställa frågan varför de skiter i WWF:s rekommendationer?

1 kommentar:

David Vrensk sa...

Och du ser igenom den sneda analysen. Det är bra.