1 april 2009

Tyst hav, citat #3

Det här är en service till dig som inte läst eller tänker läsa Tyst hav av Isabella Lövin.

Idag är citatet en betraktelse med anledning av de enorma skattesubventioner som det svenska fisket får. Lite beroende på hur man räknar kan man komma fram till att det svenska fisket subventioneras med lika mycket pengar som summan av förstahandsvärdet på svenskfångad fisk - över en miljard kronor varje år.
"Men om vi drar oss till minnes att de kommersiella bestånden har minskat med mellan 70 och 90 procent kan var och en förstå att det pågår en nationalekonomisk konkursaffär. Föreställningar om kultur har styrt, och normala ekonomiska lagar har uppenbart fått stå tillbaka i svensk fiskeripolitik. [...]

Hade detta skett på land råder det ingen som helst tvekan om att allmänheten skrikit högt för länge länge sedan. Aldrig hade vi tillåtit skattesubventionerade skogshuggare att hugga ner icke färdigvuxen skog tillhörande det allmänna, aldrig hade vi tillåtit att delar av skogen kasserades för att den kortsiktigt var olönsam, aldrig hade vi tillåtit att alla andra arter skövlades och dödades i jakten på just bara en sorts träd. Aldrig skulle vi stillatigande bevittna slakten på ekorrar, fåglar och älgar för att en yrkesgrupp med skattesubventionerade skogsmaskiner skulle få fortsätta med sin 'livsstil'."
Alltså, jag blir tokig! Varför ska mina skattepengar gå till egna företagare vars affärsidé är att hämta upp så mycket fisk att havets ekosystem förstörs? Det är ju som om vi skulle skicka in skattemiljoner i tobaksindustrin eller varför inte subventionera oljebolagen så de kan släppa ut lite mer växthusgaser?

Varför är det inte konsumenterna som betalar vad fisken kostar?

Inga kommentarer: