27 augusti 2009

De säljer så länge nån köper

Det tog två månader för Melanders Fisk att svara på min fråga om deras syn på att sälja fisk från hotat bestånd. Ni som läste i midsomras kanske minns att jag lackade ur på deras sätt att sälja ål utan att skämmas. Och jag undrade faktiskt ärligt hur de som erkänd fiskhandlare tänker - de som är experter på fisk och självklart vet precis hur illa det står till med vissa fiskarter.

Svaret kom till slut från VD:n själv:

"All färsk fisk som vi säljer är fiskad enligt tillåtna gängse kvoter i respektive hav. I övrigt får kunden själv bestämma vilka val han vill göra, vi hjälper däremot till med att medverka till att informera våra kunder vilka fiskar som WWF har markerat som gröna, gula samt röda."

Ja, att fisk är lagligt fiskad är ganska ointressant i det här sammanhanget. Hotas en fiskart av utfiskning bryr sig inte fisken om huruvida det kommer en tjuvfiskare eller en kvotfiskare, det går lika illa i alla fall. Detta sa jag inte, utan svarade bara med frågan om hur det går till när de informerar kunderna när de frågar efter rödlistad fisk. Och så frågade jag om de inte ens hade funderat på att sluta sälja tigerräkor, eftersom folk ändå är ganska medvetna om att man ska låta bli dem, och att de kanske till och med kunde få goodwill på det.

Fick svar med en gång, faktiskt:

"Som jag svarade tidigare så låter vi kunden själv göra sina val och vi informerar kunden när frågan i situationen uppstår. Vi har haft funderingar kring hur vi ska hantera tigerräkorna och har för närvarande kommit fram till att inte vidtaga några åtgärder utan även där låta kunde göra sitt val."

Jag blev lite nedslagen, även om svaret var ganska väntat. Att hoppas på att handeln kommer ta något ansvar för utfiskningen av havet verkar vara alldeles för optimistiskt. Så länge någon köper, så kommer de att sälja. Så länge kommer de att fiska.

Inga kommentarer: