10 november 2009

Facket och mänskliga rättigheter

Jag är på utbildning, minsann. Jag har förmånen att gå en kurs om internationellt fackligt arbete. Det handlar om fackets möjligheter att förbättra världen, i egenskap av att vara världens största folkrörelse. Ett perspektiv som kanske inte är uppenbart, att man som medlem i ett fackförbund är med och tar ett globalt ansvar och har tagit aktiv ställning för mänskliga rättigheter.

Som oftast ser jag kopplingar till miljöfrågor och medveten konsumtion.

Idag har vi lyssnat på journalisten Mats Wingborg som är specialiserad på globala arbetsförhållanden. Superintressant! Han har nyligen gjort en studie på tre olika sätt att förbättra villkoren för dem som tillverkar våra prylar. Han visade på tre exempel, Dem Collective ("det goda företaget"), Lindex (konsumentpåverkan, csr-arbete och uppförandekoder) och Trelleborg (där de anställda själva organiserade sig och tecknade kollektivavtal).

Det man kan se är att alla sätt att jobba ger resultat, men att det allra bästa resultatet blev det med kollektivavtalet. Jag ska inte bli långrandig - en sammanfattning finns här.

Slutsats: Världen är full av elände och girighet, men det HAR betydelse vad vi gör och köper. Utan medvetna konsumenter skulle det inte finnas krav på bättre villkor. Så fortsätt protestera. Och var med i ett fackförbund!

Inga kommentarer: