18 november 2009

Svenskt kött, yeah right...

Snabblektion: Svenska kött- och mjölkdjur utfodras med kraftfoder, som till stor del består av soja. Sverige importerar sjuka mängder soja. Den är odlad under galna förhållanden i Sydamerika. Regnskog huggs ner, savannen plöjs upp och blir till öknar med bara soja och bekämpningsmedel. Inget annat kan leva där.

För att ge mat åt svenska djur används och förstörs alltså sydamerikansk mark. Mycket mark.

Stjäl lite fakta från Naturskyddsföreningen:
  • Ökad sojaodling driver på avskogningen av Amazonas och uppodlingen av Cerradon, den brasilianska savannen som är viktig för den biologiska mångfalden. Under de senaste 35 åren har över hälften, cirka 880 000 km2, av Cerradon uppodlats. Avskogningen av Amazonas ökar nu de pågående klimatförändringarna.
  • Sojaodlingen innebär en stor användning av bekämpningsmedel. Gifter som för länge sedan förbjudits i Sverige används. Soja behöver också stor användning av konstgödsel vilket orsakar klimatpåverkan och spridning av miljögiftet kadmium.
  • De globala transporterna av soja bygger på användning av fossila bränslen som påverkar klimatet.
  • Importen av soja till djurtäta områden utan areal för att sprida djurens gödsel medför risker för övergödning av svenska havsområden.
Allt kött och mjölk man köper som inte är ekologisk eller från naturbetesdjur kan man förutsätta är uppfött med sydamerikanskt kraftfoder. Kan vi inte en gång för alla slippa höra tjatet om "svenska närproducerade kött- och mejeriprodukter"??

Den enda anledningen till att icke-ekologiska mjölken och köttet är billigare är att den utnyttjar och förstör billig mark i Sydamerika. Not cool.

Inspiration till inlägget kom från Koldioxidexperiment, som skrev om en annan aspekt av att stjäla odlingsmark i andra länder.

6 kommentarer:

Koldioxidexperiment sa...

Ruskigt bra och tydligt inlägg! Jag var så himla flummig kände jag i mitt odlingsmarksinlägg. Tur att du kunde göra nåt konkret av det.

Johan sa...

Mmm... det där med vad som kommer någon stans ifrån och sedan sätta en flagga på är öht svårt. Varför skulle det vara bättre med svenska chips från Filipstad än åländska från Mariehamn (iaf om man bor i Uppland)? Och när allt färre sockerbetor odlas i SE - är det meningsfullt att prata om svensk sylt o saft?

Men absolut håller jag med dig. Att prata om konventionell svensk kyckling som svensk är ungefär som att hävda att Volvo är en svensk bil. Ett marknadsföringstrick.

Veronica Karlsson sa...

Intressant och upplysande som vanligt.

Men om en mejeriprodukt är ekologisk så har de alltså inte fått käka sojafoder?!

Karin sa...

Vad jag förstår så kan man ha gott samvete när man väljer KRAV-mjölk . Allt foder korna får ska vara KRAV-godkänt, och alltså inte vara odlat med konstgödsel eller bekämpningsmedel. Och minst 50 procent av fodret ska komma från den egna gården. Detsamma gäller för KRAV-kött, om man är lagd åt det hållet.

Wannebebondjantan sa...

Härligt, jag har hittat hit och stannar nog en stund och läser både det ena och det andra.

Angående vad väst gör med mark som inte tillhör oss tänker jag på Mc Donalds produktion på 80 och 90-talet. När det köpte fattiga bönders mark och skövlade mer eller mindre för att nötkreaturen skulle få plats. Allting för oss och ingenting för de inhemska bönderna som blev bostadslösa och än mer fattiga!

Ivan L sa...

Du pekar på en viktig sak: det här med köttproduktion är inte alldeles enkelt då naturbete är så mycket bättre än kraftfoder. Å andra sidan är det överutnyttjande av betesmarker som är mycket av boven bakom jorderosion i varmare länder.
Att importera naturbeteskött från USA som i detta exempel är också heltokigt.
Någon gång - snart - känns det som att vi borde överge snacket om det "miljövänliga" köttet. Det är lika mycket chimär som "miljövänliga" bilar.