20 december 2009

Avfallskvarnar åt folket!

Häromdagen kom den, den tidiga julklappen från snälla hyresvärden. Vi fick en avfallskvarn installerad, eftersom vi ska bli testhushåll åt Stockholmshem.

Det var förra julen som jag först hörde talas om det geniala med avfallskvarnar. Alltså: Istället för att hämta det organiska avfallet med lastbil och bränna det, så transporteras det i det befintliga avloppssystemet och rötas till värdefull klimatsmart biogas.

I många svenska städer har man sedan länge satsat på återvinning av organiskt avfall, oftast genom att det samlas in i separata kärl och rötas. Det är såklart också bra. I Nykvarn, där vi bodde förut, slängde vi matavfall i speciella gröna påsar, som separerades på något magiskt sätt på sopstationen och sedan blev biogas till fjärrvärme. När vi sedan flyttade till Stockholm åkte matavfallet rakt ner i sopnedkastet och återvanns inte alls, förutom som brända sopor. Rätt slösigt.

En stor del av Sveriges befolkning har alltså möjlighet att sortera sitt matavfall, men inte vi här i Sveriges huvudstad. Fram tills för ett år sedan. Då blev det tillåtet för privathushåll att installera avfallskvarn.

Skitbra. Ett problem bara: Ingen har en aning. Ingen aning om vad det är, vad det ska vara bra för eller hur det funkar. Så när man läser om att det är akut brist på biogas i Stockholm, så börjar man ju undra. Varför går inte Europas miljöhuvudstad ut och infokampanjar om avfallskvarnar? Varför subventionerar de inte installationen med en liten slant?

Min förhoppning är i alla fall att Stockholms bostadsbolag gör en satsning, nu när de börjat sätta in i testlägenheter. Eller jag kanske bara fick den för att jag tjatade hos miljöchefen?

Jag byte påse för sopnedkastsopor när jag fick kvarnen i fredags. Ska bli intressant hur lång tid det tar att fylla den. Än så länge ligger det ett par kuvert och helgens konsumtion av knäckformar (eller borde de senare sorteras som pappersförpackning?).

Hur återvinns matavfall i din kommun?


Senare inlägg om avfallskvarnar:

4 kommentarer:

My sa...

I Norrköping är det som där du bodde förut. Man har speciella påsar och kärl. Går till biogas. Har dock gjort en uppsats kring medvetenheten hos en specifik grupp invånare och kom fram till att långt ifrån alla vet om detta.

Ivan L sa...

I Göteborg finns sedan många år ett bra program för matavfall. De som källsorterar belönas med väsentligt lägre avfallstaxa. Varje fastighetsägare får välja om man vill ansluta sig. De som bor i lägenheter lägger matavfallet i bruna papperspåsar som läggs i en särskild behållare. Restavfallet får bara bestå av brännbart material och inga förpackningar som man får sortera bort själv. Alternativt kan fastigheten skaffa egen året runt-kompost. Det är medt praktiskt för villor. Då kan man avsäga sig hämtning av matavfall helt. Efter att vi började komposters, så gick vi ner till minsta sopkärlet och varannanveckashämtning. Detta är det billigaste alternativet tills dess man inför viktbaserad taxa.

Åsa sa...

Hej Karin.
Jag har funderat på detta med avfallskvarnar och är inte övertygad om att det är så bra. Vi använder energin i vårt matavfall men vi använder inte näringen alls. Allt kväve och fosfor, tillsammans med andra ämnen hamnar kvar och måste deponeras för att vi blandar vårt matavfall tillsammans med miljöfarligt avfall, tex dagvattnet från vägarna samt avfallet från oss, fullt med läkemedel och kemikalier.
Konstgödsel och problemet med fosforn måste lösas. Troligtvis behöver vi kompostera mera.
VI behöver både få energin och näringen från avfallet. Eller?

Karin sa...

Hej Åsa,
Jag håller med dig. Det bästa är om man kan ordna kompostering på ett smart sätt, och det är många kommuner som gör det. Men i Stockholm har vi inte fått den möjligheten, tyvärr. Så då får man ändå se avfallskvarnarna som det näst bästa alternativet, tänker jag. Har skrivit om det här.