31 december 2009

Förslag till lokal ordningsstadga

Nej, jag känner att jag inte fått ur mig allt jag vill säga om fyrverkerier. Här kommer en drapa till, sen ska jag vara tyst.

Jag tänker på det här att det är förbjudet för privatpersoner utan specialtillstånd att skjuta fyrverkerier. Förutom några timmar på nyårsnatten. De flesta kommuner verkar ha en sådan stadga.

Borde inte det resonemanget innebära konsekvenser för resten av lagstiftningen med?

Saker som i konsekvensens namn borde vara tillåtna på nyårsnatten:
 • Köra bil onykter
  (vi får ju använda sprängämnen på fyllan)

 • Hälla ut gamla färgrester och lacknafta i avloppet
  (Tungmetaller och andra miljögifter rakt ut i luften är ju helt okej)

 • Dumpa gammalt skräp var som helst
  (resterna efter tonvis med fyrverkerier får ju landa var som helst)

 • Gå runt och sparka andra människors husdjur. Hårt.
  (Förklaring överflödig)

Ja. Det är rimligt, tycker jag. Det är bara nyår en gång om året.

4 kommentarer:

Ivan L sa...

Hehe.... har dock för mig det i princip ställs krav på nykterhet vid hantering av sprängämnen. Roade mig med lite lagläsning så här på nyårsaftons eftermiddag.

Till att börja med säger brottsbalkens 13 kap. 6§, att den som av oaktsamhet orsakar brand eller skada med sprängämnen, kan dömas till allmänfarlig vårdslöshet. Och den som eljest orsakar fara för brand eller skada med sprängämnen och sedan underlåter att avvärja faran kan dömas till "underlåtenhet att avvärja allmänfara".

Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rätt att utfärda bestämmelser för hantering av fyrverkerier. De har i sin tur gett ut foldern Tio råd på stubinen som säger: "VAR NYKTER. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop." Oklart dock vilken påföljden blir om man är ohörsam mot denna bestämmelse.

Och enligt tillhörande förordning (1988:1145) får man inte röka vid hantering av fyrverkeripjäser.

Så någon onykter bilkörning kan det inte bli fråga om. De övriga punkterna är dock mer oklara. Nedskräpning, utsläpp av farliga ämnen och djurplågeri är ju redan i princip förbjudet.
Hur som helst,
ett Gott Nytt År på dig!

Karin sa...

Tack.
Ja visst är det förbjudet med nedskräpning och djurplågeri, men det är väl inte troligt att polisen skulle komma om någon ringer runt tolvslaget och anmäler djurplågeri när hunden ligger och skakar? Min poäng är att det verkar vara helt socialt accepterat med alla de negativa effekter som fyrverkerierna innebär.

Och visst är det en signal om att samhället understödjer allt detta eftersom det är tillåtet under en natt på året?

Om det är förbjudet med nedskräpning, onykter hantering och djurplågeri, varför i så fall fortsätta att tillåta fyrverkerier, när år efter år av erfarenheter visar att allmänheten bryter mot dessa lagar? Utan att polisen ingriper?

Gott nytt år till dig med!

Ivan L sa...

Efter att ha läst GPs artikel tycker jag att rättsläget verkar ganska tydligt till fyrverkeriskjutarnas nackdel. Antagligen skulle det vara möjligt att sätta igång en snöbollseffekt genom att statuera exempel med en polisanmälan med tillhörande bevis, i form av videofilm när någon skjuter full från balkongen. Har dock själv inga planer i den riktningen, vare sig skjuta upp eller anmäla.

Maria sa...

Hej! Har snott en del av din text till FB-gruppen "Skona djur och människor från fyrverkerier".
Riksdagsledamot Catharina Bråkenhielm (s) var oxå upprörd och hade gått med i denna grupp. Klippte och klistrade in ditt "förslag" på ordningsstadga. Det var dock lite märkligt att hon som lagstiftare ställde frågan; " Vad skall vi göra?" Lägg en motion för sjutton!!!