26 april 2010

Breaking the law

Jag är helt med på att cykel räknas som ett fordon och ska följa trafikreglerna. Att inte stanna för rött är en styggelse, liksom att inte stanna för gående vid övergångsställen.

Fast det där med enkelriktat. Poängen med det måste väl först och främst vara att det inte får plats med två mötande bilar, och därför får man bara åka åt ett håll? Eller att leda bort störande trafik från innerstaden? En cykel är helt tyst och tar max en meter i anspråk. Om man håller höger och är inställd på att mötande har företräde, är det då så himla petigt?

Att cykla lagligt söderifrån till min arbetsplats på Malmskillnadsgatan, skulle innebära en omväg på en och en halv kilometer! Alternativet är att leda cykeln de sista tvåhundra metrarna. Och det är inte för att gatan är särskilt smal. Malmskillnadsgatan har gott om plats för mötande trafik. Det finns nog andra bra anledningar till den ganska konstiga lösningen, där man bara kan komma till mitt jobb från ett håll (norrifrån) men åka därifrån åt tre håll.

Jag bryter med friskt mod mot lagen varje morgon och cyklar mot enkelriktat de tvåhundra metrarna norrut på Malmskillnadsgatan. Ni kan ju gissa vad som händer. Säkert någon gång i veckan kommer bilister som medvetet kör så långt till vänster som möjligt och prejar ut mig för att markera att jag gör fel, trots att gatan gott och väl är bred för två mötande bilar. Det har hänt att de har bemödat sig med att veva ner rutan och påpeka att det är enkelriktat och det minsann gäller cyklar också.

Vill man att folk ska cykla i städerna måste det bli bättre. Säkrare. Enklare. Och ska det vara enkelriktat för cyklister, ska det banne mig finnas någon poäng med det.

Nu har jag gnällt. Tack.

7 kommentarer:

Fru Purjo sa...

Du får be gatukontoret göra en cykelfil på gatan så att du kan cykla "lagligt" åt båda hållen :)

David Vrensk sa...

Bra gnällt. Jag gör likaledes varje morgon av samma skäl. Min gata är enkelriktad för få plats med parkerade bilar på båda sidor, och jag tänker att det är väl roligt för bilisterna, men in ska jag behöva lida för det. Jag möter ofta bilister och kan glädja dig med att de alltid verkar förstående.

Bäst är Uppsala. Där minns jag att det ofta fanns en cykelfil i "andra riktningen" på enkelriktade gator.

Maria sa...

Håller helt med om ovanstående! Det känns verkligen poänglöst med enkelriktat för cyklister.

My sa...

Bra och viktigt inlägg! Känns som Sverige ligger efter vad gäller anpassning för cyklister?

Ivan L sa...

Här i Göteborg planerar Trafikkontoret att öppna vissa enkelriktade gator för dubbelriktad cykeltrafik. Det är helt upp till varje kommun att bestämma i det lokala trafikreglementet.

Karin sa...

Tack för bra pepp! Jag har nu skrivit till trafik och stadsplaneringskontoret för att höra vad de tycker om att öppna upp enkelriktat för cyklister. Så får vi höra hur de tänker :-)

Karolina sa...

I Växjö finns också cykelfiler på många enkelriktade gator så att man kan cykla åt båda hållen. Bra lösning tycker jag.
Rapportera gärna om du får någon respons från trafikkontoret. Gillar medborgarmakt!