9 maj 2011

Återvinn Stockholms matavfall då!

Fakta: Från årsskiftet har Stockholms stad börjat samla in matavfall för att röta till biogas. Det var ju inte en minut för tidigt. Det nationella målet för återvinning av matavfall är 35 procent. I Sveriges huvudstad, återvinns bara 6 procent av matavfallet. Och kunskapen om att insamling nu är möjlig är nästintill totalt okänd.

Ni som följt mig länge vet att jag varit en stor förespråkare för köksavfallskvarnar, och jag har själv en installerad. Jag gillar den och det är bekvämt och mina matrester återvinns till biogas. Och jag fick den installerad 2009, då staden inte erbjöd någon insamling av matavfall för privatpersoner.

Men, även om avfallskvarnar är en bra grej, så har jag fått lära mig att det mest effektiva sättet att återvinna mat och omvandla den till attraktiv biogas är att samla in maten i separata påsar och köra den med lastbil för rötning. När avfallet transporteras i avloppsrören försvinner tyvärr mycket av biogaskraften. Så mycket som en tredjedel är en siffra som nämns, men det är lite osäkert.

På Vetenskapsradion förra veckan var det en intervju med miljöborgarrådet Per Anckersjö. På frågan om varför det är så uselt med matavfallsåtervinningen i Stockholm svarade han att målet på 35 procent "är ett mål som vi definitivt på sikt ska hedra". Låter övertygande, eller?

Sedan att typ ingen känner till vad som gäller och att det är helt upp till privatpersonerna att ta egna initiativ verkar inte vara ett problem. Han fick en fråga om varför det över huvud taget är frivilligt. Borde det inte vara påbjudet att återvinna det man kan? "Det bygger på att privatpersoner vet hur man samlar in. Ligger det fel saker i så blir det fel." Eh… vad var det för svar? Det finns väl hur många kommuner som helst som uppmanat medborgarna att återvinna och berättat vad som gäller. Det verkar ju funka. Och många kommuner når målet. Hur svårt kan det va?

Kom igen stockholmare! Nu får vi ta tag i det själva. Sluta elda matsopor, när man kan göra bil- och bussbränsle istället!

Som förtroendevald i lokala hyresgästföreningen har jag tagit med det på agendan till nästa samrådsmöte med Stockholmshem. Vi vill återvinna våra matsopor här i mitt kvarter.

Och nästa steg blir på jobbet.

5 kommentarer:

Evelina Anna Elisabet Pilkvist sa...

Hej! Bor i Trollhättan kommun och där har vi ett system med påsar som jag tycker fungerar jättebra för oss som bor i kommunen. Adressen till Trollhättans hemsida där man kan läsa mer om hur det går till:

http://trollhattan.se/Startsida/Bygga-och-bo/Teknisk-service/Renhallning/Kallsortering/

Även de närliggande städerna Uddevalla och Vänersborg har samma system.

Förskolan sa...

Vi har varmkompost hemma på radhustomten. Den fungerar året om och därför slänger vi inget nedbrytbart material i hushållssoporna. Jorden från komposten tar vi självklart tillvara på själva. Är det bra för miljön eller är avfallskvarnar och insamling och rötning bättre?

Karin sa...

Förskolan: Om du bor i en kommun som tar om hand om matavfallet och rötar det till biogas skulle jag säga att det är mycket bättre att skicka iväg det än att kompostera hemma. Då kommer ju energin till nytta, och blir till klimatsmart drivmedel till bussar och bilar.

My sa...

Det är bra att du vet vad du vill :) Själv gillar jag biogas men har blivit skeptisk pga av den biogas-hets som råder lite överallt. Många förespråkar biogas och visst skulle det göra nytta, i alla fall i flytande form så att tunga fordon kan börja använda sig av det i större utsträckning. Men hur många kör biogasbil? Hur många kommer göra det i framtiden när elbilen blir större? Tänker man verkningsgrad vinner elbilen. Och det man gör av matavfallet när det bränns är just el och värme. Och hur produceras annars el? Kolkraft mot bensinbilar... Ja debatten går att krångla till och beroende på vilka intressen man har så förespråkas de olika alternativen.

Jag håller med dig om att det var ett konstigt svar om det här med kunskapen. Det är en fråga om att satsa. I Norrköping gjorde man en jättesatsning med info i hushållen, tolk och allt. Dessutom skiljs alltid sådant som felsorterats från rejektet i förbehandlingsanläggningen så lite felsortering är nog det minsta problemet.

Men kul att Stockholm är på g. Vill man göra något kul av matavfallet är ju ett allra första steg att samla in det, då är mycket gjort. Sedan ska man bara komma till skott som här i Norrköping. Här läggs det bara på en stor kompost.

Karin sa...

Ja, här i Stockholm har det hittills inte varit någon biogas-hets. Snarare en stor biogas-brist. Drömmen är så klart att alla tunga fordon i stan skulle gå på icke-fossilt bränsle - biogas eller el.