28 juni 2011

Vad ska man tro om avfallskvarnar?

Ska vi ta en vända till om det där med avfallskvarnar och matavfallet? Man kan ju bli snurrig för mindre…

Här är en kort bakgrund för nya läsare:

2009 hör jag talas om avfallskvarnar och tycker att det verkar vara världens bästa idé för att återvinna matavfall till biogas. Att transportera avfallet i befintliga avloppsledningarna verkar närmast genialiskt. Stockholms stad har precis börjat tillåta avfallskvarnar i hushållen och jag ber Stockholmshem om att få installera en hos mig. De utser mig till första testare och installerar en helt kostnadsfritt hos mig i december. Då var avfallskvarnen det enda sättet för stockholmare att kunna återvinna matavfallet till biogas, eftersom det inte samlades in på annat vis.

Jag gillar kvarnen, och syns mala mat både i tidningar och TV under våren 2010. Men efter hand hör jag mer och mer kritik. Tydligen går en hel del av biogaskraften förlorad i avloppen, och jag hör från flera håll att det bästa sättet att få ut biogas från matavfall är att källsortera och hämta med lastbilar. Jaha. Och från januari 2011 börjar Stockholms stad att erbjuda hushållen hämtning av matavfall.

Igår mejlade jag med personen som är ansvarig för avfallsfrågor på Stockholmshem, och frågade om inte vi skulle få möjlighet att källsortera matavfall i vårt kvarter. Just nu är det ju bara jag som kan det, med min kvarn. Nä, det var inte aktuellt med det just nu, det behövde testas i mindre skala först och så funderade de fortfarande på om avfallskvarnar kanske är en bättre idé. Jag berättade vad jag hört om förlusten av biogaskraft i avloppen.

Men nu är det nya bud, tydligen:
”Jo det stämmer att många är skeptiska till matavfallskvarnar, men både Stockholm vatten och en del andra verkar nu mer inne på att det inte alls är så stora förluster i ledningsnäten. Vi har så korta uppehållstider och ledningar i Stockholm att nedbrytningen i princip inte hinner börja innan avloppsvattnet når reningsverken. Man pratar om att det måste vara uppehållstider på mer än ett dygn och här är det ovanligt.”
Hon hänvisade också till en ny rapport från en studie i år.

Det vore ju kanon om kvarnarna faktiskt är lika bra, eller åtminstone nästan lika bra, som att samla in matavfallet, framför allt med tanke på att många nog är mer benägna att använda dem än att orka gå ner med påsar till miljörummet. Jag gillar verkligen min kvarn, och det skulle vara så schyst om det visade sig att det åtminstone var nästan lika bra som att samla in i kärl.

Men vad ska man tro?

3 kommentarer:

Karin sa...

Jag kan inte låta bli att undra om inte avfallskvarnar är lite av en utopisk lösning.
För mig verkar det helt sinnessjukt att mala ner mitt grönsaksavfall från prima, ekologiskt odlade grönsaker etc. och blanda upp det med avloppsvatten (inkl. giftigt dagvatten i vissa fall) vilket i slutändan leder till att mängden giftigt rötslam som produceras i våra reningsverk ökar.
Om vi ska uppnå ett verkligt hållbart samhälle bör väl de näringsämnen vi nu kastar i soporna så långt som det går i stället återföras till jordbruksmarken (och/eller trädgårdar)och mängden avfall som måste läggas på depå pga gifter minimeras?
Jag skulle mycket hellre kompostera än använda avfallskvarn. Biogas går förhoppningsvis att röta fram på annat sätt, för biogas är en väldigt bra idé.

My sa...

KAK verkar vara en speciell fråga och jag är säker på att man kan argumentera för och vända det till det man vill/tror på. Med ett fint ledningsnät,rätt lutning, korta uppehållstider,rötning, obefintliga problem med bräddning etc. kan det säkert vara ok. Men för att öka mängden biogas skulle väldigt många behöva ha KAK installerade. Nytta tror jag den gör när man använder den som du, då det inte finns andra alternativ. Om man sedan tänker på hela kretsloppet med rötrest/biogödsel så måste man tänka på kvaliteten på den, vilket är en viktigt del i biogasprojekt. Möjlighet till kontroll och förbehandling är sämre vilket skulle kunna påverka restprodukten som ska spridas ute i naturen. Sedan beror det ju på reningsverkens förmåga att reducera kväve. Jag tror att riktvärden för att klara utsläpp av kväve måste gå före, helst med tanke på att en liten ökning av biogas kan innebära en kvävemängd som man inte kan hantera. Sedan är det ju det där med att ledningsnät för avlopp inte är gjorda för matavfall. Sedan måste man väga den miljönytta den gasen gör jämfört med när det blir värme och el då matavfallet eldas. Även om jag låter neg. nu så tror jag ändå att det kan vara ett bra alternativ, precis som med mycket annat handlar det ju om att lösa miljöproblemen med flera olika metoder och det här är en. Vad man tycker beror ju helt på intresse. Jag tycker det är skitbra att du är bestämd, det behövs. Så fortsätt att gilla din avfallskvarn tycker jag.

Karin sa...

Tack för insatta kommentarer!
My, om det låter som att jag är bestämd, så har jag varit otydlig. Frågan i rubriken är helt ärlig: Vad ska man tro?? Först säger någon en sak, och sedan säger en annan något annat, och sedan blir det nya bud. Själv har jag långtifrån tillräcklig kunskap för att kunna stå för en färdig åsikt.

När det gäller mitt eget matavfall är jag helt i händerna på min hyresvärd. Jag är den enda i mitt kvarter som har en KAK, alla andra måste kasta allt i sopnedkastet.

Men vem sjutton ska man tro på, när man får så olika besked? Om Stockholm vatten säger att det är ett bra alternativ med kvarnarna, har jag inte på fötterna att argumentera emot.

Det suger att ha kunskapsluckor! Jag kan rabbla latinska kasus, men skulle inte kunna svara ordentligt om någon frågade vad kväve gör för nytta eller onytta i naturen. Så illa är det.