2 december 2011

Upprop för en klimatpolitik på allvar

Som jag deppade över häromdagen: Vad jag själv gör för att minska mina utsläpp är viktigt, men utan tydliga politiska beslut räcker det jag gör inte till. Klimatfrågan kan aldrig bara vara enskilda människors ansvar. Det måste finnas politiskt ledarskap, på allvar. Oavsett partifärg.

Så när ett nytt upprop presenterades idag kändes det lite skönt att få sätta sitt namn på listan. Uppropet riktas till samtliga politiska partier där alla som vill ha en klimatpolitik som leder någonstans kan framföra det. Och alla vi som skriver på säger att vi är medvetna om att det kommer att innebära förändringar i vår livsstil.
"Vi som undertecknar detta upprop är oroade över den globala uppvärmningen. Det som förenar oss är två saker:

Det ena är att vi tillhör den rika delen av världens befolkning. Det andra är att vi är beredda att acceptera politiska beslut som kan leda till lägre privat konsumtionsnivå och till en förändrad livsstil, till exempel när det gäller transporter och matvanor. Detta under förutsättningen att resultatet av förändringarna kommer de människor tillgodo som riskerar att drabbas hårdast av den globala uppvärmningen – redan fattiga människor i vår nuvarande värld samt kommande generationer."
Till uppropet Radikalisera klimatpolitiken nu

Du är i gott sällskap om du skriver på

Inga kommentarer: