27 april 2012

Återvinning av matavfall: typ i framtiden

Apropå det där med att vi inte får återvinna matavfall i mitt hus, så tog jag ett nytt tag och mejlade personen som är ansvarig för avfallshantering på Stockholmshem. Jag frågade hur de tänkte kring att de är ett av Stockholms egna bolag, där man kunde tänka sig att de ville föregå med gott exempel.

Svaret var att de i alla fall funderar på saken. Just nu väntar de på en utredning om tekniska lösningar för avfallshantering som stadsledningskontoret ska ta fram. Troligtvis blir den handlingsplanen klar detta halvår. Efter det blir det till att vänta.
"I vilken takt utbyggnaden kommer att ske i övriga fastigheter är ännu inte fastställt och det beror bland annat på vilka insamlingssystem som staden (trafikkontoret) kommer att erbjuda och på vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt i våra områden."
Okej, min hyresvärd verkar i alla fall ha ambitionen att så småningom låta sina hyresgäster bidra till en bättre miljö genom att återvinna sitt matavfall till biogas. Jag hade bara hoppats att det inte skulle hamna i långbänk och fastna i långa utredningar.

Fast jag är väl för ivrig, helt enkelt. Jag fattar väl att det är ett stort projekt där man behöver tänka ordentligt i förväg. Men en annan del av mig tänker att hur svårt kan det va, egentligen?

2 kommentarer:

Daniel sa...

Det borde vara lag att fastighetsägare/hyresvärdar ser till att det finns källsortering i alla byggnader.

Sara sa...

Synd att det ska ta så lång tid. Det är ju något alla vinner på i längden.