23 april 2012

Skrivit på uppropet?

Jag känner att det är på plats för en påminnelse. Har du skrivit på uppropet Radikalisera klimatpolitiken.nu?

Som sagt: Vad jag själv gör för att minska mina utsläpp är viktigt, men utan tydliga politiska beslut räcker det jag gör inte till. Klimatfrågan kan aldrig bara vara enskilda människors ansvar. Det måste finnas politiskt ledarskap, på allvar. Oavsett partifärg.

Uppropet riktas till samtliga politiska partier. Alla vi som skriver på säger att vi vill ha en klimatpolitik som leder någonstans, och att vi är medvetna om att det kommer att innebära förändringar i vår livsstil.
"Vi som undertecknar detta upprop är oroade över den globala uppvärmningen. Det som förenar oss är två saker:

Det ena är att vi tillhör den rika delen av världens befolkning. Det andra är att vi är beredda att acceptera politiska beslut som kan leda till lägre privat konsumtionsnivå och till en förändrad livsstil, till exempel när det gäller transporter och matvanor. Detta under förutsättningen att resultatet av förändringarna kommer de människor tillgodo som riskerar att drabbas hårdast av den globala uppvärmningen – redan fattiga människor i vår nuvarande värld samt kommande generationer."
Drygt 8000 har skrivit på hittills. Det borde kunna bli mångdubbelt fler. Du som skriver på är i gott sällskap.

Inga kommentarer: