22 april 2012

Vad är svenska klimatutsläpp?

Har ni läst den här debattartikeln i Svd idag? Anna Hult, en klok doktorand på KTH.
"Att Sverige kan hävda en minskning i koldioxidutsläpp beror nämligen till stor del på att man begränsar beräkningarna till Sveriges nationsgränser. Det betyder att man inte har räknat med de svenskägda miljöstörande verksamheter som flyttats ut till andra länder. Man har inte heller räknat med de resor som sker mellan Sverige och destinationer utanför landets gränser, till exempel flygresor. Om du börjat cykla till jobbet men samtidigt börjat flyga till Bryssel två gånger i veckan så har du minimerat dina koldioxidutsläpp för resor enligt dessa beräkningar.

Sist men inte minst har man inte räknat med ett konsumtionsperspektiv. Utsläppen av koldioxid har beräknats endast på den plats varan eller maten är producerad, inte där den är konsumerad. Om du till exempel köper en mobil i Sverige som har tillverkats i Kina, så sätts utsläppen som produktionen av den orsakat på Kinas utsläppskonto."
Ja, varför räknar vi Svenskar inte in vår konsumtion eller flyget när vi slår oss för bröstet över hur klimatbra vi är?

Inga kommentarer: