30 september 2013

Hållbar konsumtion kräver politiska styrmedel

Jamen precis!

Det är viktigt med upplysta konsumenter, ny grön teknik, informationskampanjer. Men: Utan politiska beslut, lagar, fungerande infrastruktur och ekonomiska styrmedel kommer vår konsumtion aldrig att bli hållbar. 
"Regeringarna måste leda övergången till hållbarhet genom att skapa samhälleliga strukturer som gör hållbar livsstil till standardalternativet. [...] Särskilt policyfokus behöver läggas på att underlätta förändringen bort från förbrukningsområden med stor påverkan (t.ex. flygresor, konsumtion av kött och mejeriprodukter samt bilkörning) till förbrukningsområden med lägre påverkan (t.ex. vegetarisk kost, kollektivtrafik, lokal underhållning och kultur samt personlig utveckling)."
Texten är inte skriven av en någon insnöad miljömupp, utan är hämtad från Nordiska ministerrådets nya rapport Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion

Rapporten går systematiskt igenom och slår hål på tio myter om hållbar konsumtion, myter som ligger till grund för hur vi tänker kring lösningarna på vår ohållbara konsumtion idag. Jag listar dem här, även om det blir långt:
  1. Grön konsumtion är lösningen
  2. Konsumenterna bör leda övergången till en hållbar utveckling
  3. Om alla gör lite kommer vi åstadkomma mycket 
  4. Små och enkla miljöåtgärder kommer leda till större förändringar 
  5. Mer information leder till ett hållbart beteende
  6. Att vädja till folks egenintresse är vägen till hållbart beteende
  7. Hållbarhet betyder ”leva i grottor”
  8. Människor blir lyckligare om de tjänar mer pengar och höjer sin materiella konsumtion
  9. Privat ägande av alla sorters produkter är önskvärt – att sambruka är det inte
  10. Konsumtionspolitik är för kontroversiell för att godtas av allmänheten
Rapporten slår fast att så länge de politiska besluten bygger på de här myterna kommer vi aldrig att få till en hållbar konsumtion. Det är bra att vi köper eko och miljömärkt, men det räcker inte så länge vi köper mer och mer. Och så länge det sämre miljövalet är billigare kommer för få att välja rätt. Det går inte att informera och attitydförändra en hel befolkning till goda gröna lagom-mycket-konsumenter.

De nordiska länderna har bland de största ekologiska fotavtrycken i världen per person. Sverige ligger på 13:e plats! Rapporten, som är späckad med forskningsreferenser, skriver svart på vitt att om vi vill komma vidare behövs  politiska verktyg - lagar och ekonomiska styrmedel

Okej, vad betyder det här då? Jag måste erkänna min dåliga kunskap om Nordiska ministerrådets roll. Men studien är finansierad av rådet med syfte att "överbrygga klyftan mellan forskning och beslutsfattare". Och det är väl inte en dag för tidigt.

Dags för lite modiga politiska beslut? Mitt förslag är att t ex titta på de verkliga kostnaderna för kött och flyg…

1 kommentar:

Johanna Lillpers sa...

Hej Karin, Välkommen till Enhet som vill skapa ett genuint hållbart samhälle för både natur och människa. Vi är fler och fler som börjar förstå att dagens system kan förändras till hållbarhet både i hjärtat, kroppen, samhället och i miljön. Du kan läsa mer på www.enhet.se, och på facebooksidan https://www.facebook.com/enhet.se?fref=ts. För mig känns enhet som en självklar väg till en hållbar framtid. Och jag vill hjälpa till att sprida möjligheten till hur vi kan skapa detta tillsammans, genom att införa ett hållbart parti som ser en helt ny vikt av en helhets hållbarhet för människans djupare välmående i samklang med vår jord. Tack för en fin blogg! Mvh, Johanna -En Miljöengagerad Mamma