29 oktober 2013

Ekosystemtjänster och en ny Mercedes

Den här veckan har vi inga föreläsningar på kursen. Jag går hemma och väntar på hemtentan i morgon på ämnet ekosystemtjänstförvaltning. På kursen har vi grottat ner oss i grunderna i ekosystem, vad ekosystemtjänster är och hur helt beroende vi är av dem. 

Ekosystemtjänster är egentligen allt vi använder oss av som på något sätt kommer från ekosystemen. De mest självklara är de försörjande tjänsterna som vi lever av, som mat och kläder och byggmaterial. Men tittar vi sedan närmare ser vi att det finns så mycket mer, som inte bara handlar om mat och kläder. Utan träd och växtlighet och alla djur och mikroorganismer som samverkar skulle vi varken ha rent vatten eller ren luft att andas. Ja utan gröna växter och fotosyntesen hade vi inte ens syre att andas. Och alla pollinerande insekter, som vi är helt beroende av för vår matförsörjning…. Det finns hur mycket som helst!

Och så själva grejen att det finns ekosystem att vistas i - skogar, sjöar, stränder, parker - det är rätt nyttigt att betrakta möjligheten till rekreation i naturen som en tjänst med ett värde. Finns det ett värde? Ja det är klart, men kan man sätta en prislapp på en skogspromenad?

Värdet på ekosystemtjänsterna är något som diskuteras mycket nu. Väldigt nyttigt. Ta ett exempel: Ett fält med raps går att sätta ett ganska exakt värde på utifrån vad skörden ger för avkastning. Men skogen bredvid där de pollinerande insekterna bor - vad är det värt att den finns? Vad innebär det om den försvinner?

Sånt här har vi funderat och läst och fått intressanta föreläsningar om. En hel del östersjöfisk, begreppen resiliens och komplexa adaptiva system och så mycket om vikten av ekosystem i stadsmiljöer och alla utmaningar som det innebär för beslutsfattare som sitter med snäva ekonomiska ramar. Ja, vi vet att grönområden är nödvändiga i staden, men det behövs också bostäder. Både parken och huset är värdefullt, men hur ska vi kunna värdera dem rätt?

Sorry, det här blev lite flummigt. Kanske kan skriva något klokare om detta senare. Wish me luck på tentan!

Jag ska också passa på att presentera nya familjemedlemmen, Mercedes! Hon är nio år och en störtskön katt som det är fullt med lek i. Hon har bott hos oss i tre veckor och verkar trivas fint. Vår andra katt Blända är fortfarande skeptisk, men vi har utrustat oss med mycket tålamod och kärlek. Det ska gå bra.

Inga kommentarer: