11 november 2013

Jobb eller miljö - vi måste inte välja

I fredags ordnade Naturskyddsföreningen ännu en viktig konferens, den här gången om miljön och jobben. Jag kunde tyvärr bara vara med halva dagen, men gick ändå därifrån med ny energi. För det finns, trots trögheten i politiken, många som ser möjligheter och inte motsättningar mellan klimatomställning och jobb/välfärd. Vi måste inte välja. 

På konferensen möttes politiker, forskare och representanter från näringsliv, fack och miljörörelse. Under förmiddagen jag var med var det kvarten med KTH-professorn Staffan Laestadius som planterade mest frön i mitt huvud. Han hade ett gäng konkreta budskap om vilken politik som han ser som nödvändig för att skapa vårt nya moderna projekt - klimatomställning med en uthållig välfärd.

Politikernas uppgifter är att skapa förutsättningar och göra det möjligt och lönsamt att ta sig ur inlåsningarna, menar Staffan Laestadius. Och det finns massor med konkreta förslag att göra det möjligt. Använd ekonomiska styrmedel som skatter på energi, koldioxid och fossilbränsle, differentiera momsen och inför en grön skatteväxling med sänkta skatter på tjänster. Använd offentliga pengar till exempel till investeringar i fossilfria energi- och transportsystem. Och då menar han inte vägutbyggnad, eftersom bilåkandet ändå måste minska (Hej Förbifarten!)

Energiminister Anna-Karin Hatt var också där och fick några bra frågor av Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen. Han tog exemplet med ROT-avdraget som kan användas för ombyggnad av privatbostäder, men det finns ingen styrning alls att energieffektivisera när man ändå bygger om. Ministerns svar var att det är ju inte förbjudet att använda ROT-avdraget till energieffektivisering. Jamen tack så mycket, det var snällt. Än en gång läggs ansvaret på individen istället för att använda politiken till att styra åt rätt håll. På det temat tog någon också upp exemplet att det är möjligt att använda ROT att lägga in värmeslingor i badrummet på sin bostadsrätt, men om bostadsrättsföreningen vill tilläggsisolera får den inget avdrag. Avdragen får inte användas för BRF-föreningar eller hyreshus. Kom igen!

Hela konferensen filmades och finns prydligt upplagd på Youtube, där du kan välja vilka programpunkter du vill se. Missa som sagt inte Staffan Laestadius!


Kort sammanfattning av konferensdagen av Svante Axelsson:


Inga kommentarer: