29 juni 2014

Om köttskatt och vad partierna säger

Mitt studieår med Hållbar samhällsutveckling är alltså över nu och jag är tillbaka på jobbet igen. Jag säger det igen - att pausa mitt i arbetslivet för att plugga är bland de bästa beslut jag tagit. Jag har lärt mig så mycket, ren allmänbildning kring hållbarhet och miljö, men även om mig själv och mitt eget förhållningssätt. Att kursen i miljöetik skulle sätta sig så i mitt huvud var till exempel inget jag riktigt räknat med, varken innan eller under tiden jag läste kursen.

I vintras var temat hållbar konsumtion och jag ägnade julhelgen åt att plöja vetenskapliga artiklar inför en kursuppsats om "Konsumtionsskatter som styrmedel att minska köttkonsumtionens miljöpåverkan" (om du orkar får du läsa). Eller mer poppigt uttryckt: Köttskatt, hur skulle det funka?

Mina slutsatser var kort och gott att konsumtionsskatter på kött är det enda rimliga om vi menar allvar med att den nuvarande köttkonsumtionen är helt orimlig. Vilket de flesta verkar vara överens om. Och tyvärr, trots att vi nog gör vårt bästa för att handla vego-eko-reko, så händer det inte mycket, så länge vi bara litar till information och miljömärkningar. Det händer inget förrän priset på de miljöpåverkande varorna visar vad varan egentligen kostar. (Sedan tycker jag så klart att det är jäkligt cyniskt att prata om priset på kött, när det faktiskt är individers liv vi pratar om, men så ser det ut i den här världen…). Vi har konsumtionsskatter på sådant vi tycker att vi borde konsumera mindre av och det funkar på tobak, alkohol och bensin. Varför inte kött?

Jag vet att det inte är okomplicerat. Svårigheter att sätta rätt skattesatser på olika köttslag och produktionsmetoder, skulle svenska jordbruket drabbas och är inte vad jag äter min egen ensak?

Trots det - konsumtionsskatt på kött är ett rimligt effektivt sätt att få ner den galna mängd kött svenskarna äter. Att många frågor ännu inte är lösta är inte så konstigt med tanke på att metoden hittills är helt oprövad. Reglerna kommer att behöva justeras efter hand och skatten behöver kompletteras med andra insatser, t ex offentlig upphandling och informationsinsatser. Att ta upp frågan på EU-nivå är också en viktig aspekt.

Så vad säger svenska politiker? Hur långt har tankarna kommit i partierna? Den ideella föreningen Svensk mat- och miljöinformation, som jobbar med hållbar livsstil med särskilt fokus på mat, har precis gjort en enkät till alla partier om hur de vill minska matens miljö- och klimatpåverkan. Inte överraskande är frågan om köttskatt inte het i regeringspartierna. De nämner knappt att köttkonsumtionen är ett problem, utan fokuserar mer på matsvinn och informationskampanjer.

Miljöpartiet och Fi däremot, nämner konsumtionsskatter på kött som konkret förslag medan Vänsterpartiet pratar mer om offentlig upphandling och konkreta siffror på hur köttkonsumtionen ska minska. Så diskussionen om minskad köttkomsumtion och köttskatt är i högsta grad levande i partier som har medvind nu. Det ska bli spännande att se hur det utvecklas. 

Läs gärna hela enkäten, det är riktigt intressant för alla oss mat- och miljönördar. 

Inga kommentarer: