28 augusti 2014

Den klimatsmarta kycklingen...

Hej, nu var det ett tag sedan igen. Jag hoppas att septembernystartskänslan ska ge mig ny energi att bli mer aktiv med bloggen igen.

Såg ni Vetenskapens värld på SVT i måndags? Det var det andra avsnittet på temat kött som de sände, den första handlade om kött och hälsa och i måndags var det miljöaspekten. Eller egentligen bara klimataspekten. Det hela kokade ner till att "det bästa" köttet, om man vill äta hållbart, är att äta intensivuppfödd kyckling. Killen i programmet var till och med och hälsade på i en broilerfabrik och menade att det var trevligare där än han trott. Jag vet inte vad jag ska säga...

Jag kan inte sluta tänka på det där jag läste i Per Jenssens Hur mår maten? Att en vanlig svensk slaktkyckling växer från 50 gram till 2 kg på 35 dagar, sedan slaktas den. Slaktkycklingars föräldrar måste dock leva tills de blir könsmogna. Deras kroppar är egentligen för snabbväxande för att klara av det och efter normal slaktålder ökar dödligheten vecka för vecka. För att de inte ska växa ihjäl sig får de för lite mat, till en början bara halv ranson. De är ständigt hungriga.

Var var vi? Klimatet ja. För mig är enbart klimatpåverkan från kött absolut ett tillräckligt skäl för att äta vego. Men nu har vi ju lärt oss att kyckling är hyfsat klimatsmart, så då borde det väl vara okej? Eller?

Jovisst - nötkött bidrar till mer växthusgaser än fläsk och fågel, men å andra sidan bidrar fläskkött och kyckling till mycket högre utsläpp av kväve, fosfor och ammoniak. Och varför är det intressant? Allt jordbruk läcker växtnäring (kväve och fosfor) som leder till förändringar i sjöar och havsmiljö. Problemen med Östersjön och algblomningen är en konsekvens vi alla har sett. Även produktion av vegetarisk mat leder till utsläpp men produktion av kött, mjölk och ägg innebär mycket större utsläpp i relation till hur mycket näring som finns i maten. Dessutom bidrar jordbrukets ammoniakutsläpp, som till stor del kommer från djurhållningen, till mer kväveläckage.

Så enkelt uttryckt: Den intensiva djurhållningen som vi har nu är inte bara problematisk ut klimatsynpunkt. Framför allt gris- och kycklingindustrin står för stora utsläpp som leder till algblomning och knas med ekosystemen i sjöar och hav. Alltså ännu ett skäl att avstå från kött. Det finns faktiskt hur många som helst.Inga kommentarer: